Svobodný a suverénní stát
vyspělá země a sebevědomí občané

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považujeme za nedotknutelný. Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií Covid-19.

Volební program ke stažení

down

Abychom mohli svobodně žít, prosperovat a být hrdí na svoji zemi.

Programové pilíře

 • Náprava škod způsobených vládou
  • OBNOVA EKONOMIKY I CELÉ ZEMĚ PO COVIDU
  • NORMÁLNÍ ŽIVOT BEZ OMEZENÍ
  • TVRDÉ TRESTY ZA KORUPCI A ROZKRÁDÁNÍ
  • NAROVNÁNÍ ŠKOD PODNIKATELŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM Z DOBY PANDEMIE
  • NEDOTKNUTELNOST SVOBODY
 • Antibyrokratická revoluce
  • OMEZENÍ BYROKRACIE A ÚŘEDNÍ MOCI
  • ŠTÍHLÝ A EFEKTIVNÍ STÁT
  • SNÍŽENÍ MOCI STÁTU NAD PODNIKÁNÍM
 • Nová vize pro Českou republiku
  • TRVALE NÍZKÉ DANĚ A ÚSPORNÝ STÁT
  • ZKVALITNĚNÍ ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
  • PODPORA ČESKÉHO PODNIKÁNÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
  • ÚCTA K NAŠIM TRADICÍM A ZÁKONŮM
  • DOSTUPNÉ A DŮSTOJNÉ BYDLENÍ
  • SUVERÉNNÍ POSTAVENÍ V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ

Náš programPírko

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považujeme za nedotknutelný. Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií covid-19.

Volební program ke stažení

Svobodný a suverénní stát. Vyspělá země a sebevědomí občané

1

Antibyrokratická revoluce

Stát má sloužit občanům. Za přechozích vlád všech barev a odstínů se rozrostl tak, že přestává plnit své základní poslání. Míra byrokratizace se stala neudržitelnou. Množství zákonů, směrnic, agentur, dotací a regulací dávno překročilo únosnou míru. Prosadíme vizi úsporného, ale efektivního státu, který bude pro jeho občany partnerem, nikoliv překážkou...

Číst více
2

Trvale nízké daně a úsporný stát

Práce, příjmy, majetek a podnikání našich občanů si zaslouží úctu a ochranu. Svobodné podnikání založené na rovné konkurenci je základem prosperity a rozvoje celé společnosti. Jeho omezování se projeví negativně na životní úrovni, zchudnutí všech obyvatel a sociálních problémech...

Číst více
3

Bezpečné místo pro svobodný život

Nenecháme si nikým diktovat, jak máme žít nebo co si máme myslet. Nové ideologie a „ismy“ přinášejí rozvrat hodnot, společnosti, hospodářství, života, vzdělání a vztahů. Zároveň s těmito ideologiemi přichází chudoba, rozklad, strach a následně nová forma totality. Rozumnou alternativou jsou tradiční hodnoty, zejména rodiny a domova...

Číst více
4

Suverénní postavení v mezinárodním prostředí

Patříme do Evropy. Evropská unie však přestala být společenstvím svobodných států a prostorem pro volný pohyb zboží a služeb, který jsme vždy podporovali. Je unií plnou chyb, které se šíří z bruselského epicentra. Bez souhlasu českých občanů se zde rodí politický superstát s extrémně levicovou, zelenou, byrokratickou a protinárodní politikou, která přisoudila České republice nesvéprávnou roli a našim občanům pozici levné pracovní síly...

Číst více
5

Rozvoj venkova a zemědělství

Budoucnost zemědělství vidíme v rodinných farmách. Půda, která má dobrého hospodáře, se stává darem pro další generace. Naším cílem je chránit svobodné sedláky a farmáře před ničivou rozpínavostí zemědělských oligarchů. Chceme živý venkov nejen pro zemědělské hospodaření, místní řemesla a živnosti, ale i jako příjemné místo aktivního odpočinku pro lidi z měst.

Číst více
6

Nelegální migraci nepřijmeme za legální

Naše země nezapříčinila masovou nelegální migraci a nesmí tedy být ani její obětí. Trváme na ochraně našich tradic, zvyků i způsobu života. Česká republika je země s bohatou historií a nádhernou krajinou, ve které žijeme v bezpečí. Nedovolíme ohrozit tento odkaz našich předků. Máme právo vyžadovat respekt k pravidlům naší země...

Číst více
7

Hájíme absolutní svobodu slova a projevu

Dnešní doba přináší čím dál více snah o deformaci svobody slova a projevu. Především v oblasti sociálních médií, ale i v těch tradičních vznikají mnohé iniciativy, které pod pláštěm boje proti dezinformacím omezují svobodu slova a nastolují novodobou formu cenzury. Tento vývoj odmítáme a podnikneme všechny kroky, které jsou nutné, abychom svobodu slova ochránili.

Číst více
8

Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít

Učiníme vše, abychom na prvním místě chránili lidské životy, aniž bychom ohrožovali existenci podnikatelů a jejich zaměstnanců. Nedovolíme ani další poškozování dětí, které jsou již tak drtivě poznamenané omezujícími opatřeními vlády. Občané jsou i bez nařízení shora schopni čelit této výzvě svojí přirozenou vitalitou a činorodostí, a to ve všech odvětvích hospodářství, vědy, kultury, škol, sportu a služeb.

Číst více